top of page

Ver: 5.0.82.2105

° שיפורים מינוריים בגרסה החדשה כגון עיגול טיפים באשראי, הדפסת FIRE כולל תוספות של מנה ועוד...
° חידושים עיצוביים במערכת שיפור עבודה עם מקלדות וירטואליות ועוד...
° גרסה חדשה iPOS Mobile 32.2.113 כוללת:
     ° מהיום ניתן לנהל מבצעים כגון 1+1 לפי סועדים בנפרד (הגדרה להציג מספר סועד)
     ° שיפור עבודה ויזואלי באפליקצייה לדוגמא בסגירת סוף יום קיצורי הליכים
     ° מעכשיו כל התקנה חדשה של אפליקצייה בIPAD מגיע עם ברירת מחדל של הגדרות
     להפעלת פונקציות ניתן להכנס למסך ההגדרות בIPAD ולהפעיל לפי התאמה אישית
     ° תיקונים מינוריים במערכת ושיפור במהירות לקיחת הזמנה כולל בחירת/עריכת מנות
     ° מהיום ניתן להוסיף תמונות לקטגוריות וקבוצות בתפריט דרך BO לתצוגה ברורה יותר

bottom of page