top of page

Ver: 5.0.79.1002

° מהיום גם קופה נייחת ניתן לסלוק כרטיסי תן ביס וסיבוס דרך מכשירי פינפד (ע"י לקוח בעצמו)
° שיפור מהירות בעבודה עם כרטיסי סיבוס - קבלת רשימת חברות בנפרד להעברת כרטיס וחסימת כפילויות
° שיפור בתצוגת דוחות מלאי במסכים עם רזולוציה 1024
° קיצרנו הליך עבודה עם הזמנות קפואות כולל תהליך של סוף יום
° תיקונים מינוריים במערכת
° חדש!!! בחלון הפשרת הזמנות - אפשרות לשלוח הצעת מחיר שמורה ללקוח למייל או להדפיס במקום
° חדש!!! ממשק למערכת מועדון לקוחות חכמה Simply Club לכלל הלקוחות שלנו
° גרסה חדשה iPOS Mobile 32.1.43 - הרבה יותר יציבה ומהירה (התאמה לאייפדים דור 10)
° גרסה חדשה iPOS R&A ver 1.1.61:
        ° שיפור ודיוק עבודה בסטטיסטיקות, השוואות ובמצב תצוגה לפי דוח Z
        ° שעות נוכחות וסיכומים לפי עובדים יומי או חודשי
        ° החל מגרסה זו ניתן לסנן כל נתון לפי טבלה
        ° תצוגה חדשה של חודשים לעסק - ניתן להציג לפי גרף

bottom of page